Liber, Göteborg och Stockholm

Liber Läromedel. Bok och Bibliotek, Göteborg. Riksstämman, Stockholm.