Expo Konsult, Eva Forsberg

Jag är en professionell projektledare med mer än 20 års erfarenhet av allt från en ny receptionsdisk till stora komplexa projekt, som till exempel en samlingsmonter i Hannover med ett 30-tal utställare från olika länder, alla med olika behov och önskemål.

Med ett globalt nätverk av partners och leverantörer och vana att ha helhetsansvar för allt från budget och tidsplaner till design, upphandling av produktion, byggnation, ljussättning och frakter, samordning av korrektur och grafisk produktion och stenkoll på deadlines, är Expo Konsult en perfekt partner, oavsett om ert mässprojekt är stort eller litet, i Sverige eller utomlands.

Några av mina kundcases/referenser, är genomförda som anställd projektledare innan jag startade Expo Konsult 2014. Min fasta plats är på Reklamhuset Gammelgården i Norrtälje, men jag jobbar så ofta som möjligt från mitt andra hem i Sarnico i norra Italien.