ASSA ABLOY, Stockholm och Malmö

ASSA ABLOY Opening Solutions. Skydd, Stockholm. Fastighetsmässan, Malmö.