ABB, Falun och Stockholm

ABB. Sponsorpaviljong, Skid VM, Falun. Kundevent, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm.