ABB, Stockholm och Göteborg

ABB. eCar Expo. Stockholm och Göteborg.